You just read:

GlaxoSmithKline Notification of Recall VENTOLIN (salbutamol sulphate) DISKUS Lot 786G

News provided by

GlaxoSmithKline Inc.

Feb 16, 2018, 20:55 ET